loader

Co to jest opłata mocowa?

Opłata mocowa to efekt przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy. Stanowić ma ona wynagrodzenie dla producentów energii za utrzymanie dyspozycyjności. Jak ogłosił Prezes URE, jej wysokość będzie znacznie wyższa, niż prognozowano. Celem wdrożonej strategii jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i pomniejszenie ryzyka blackoutu.

Od 2021 roku, poza coroczną podwyżką taryf, przedsiębiorcy dopłacą do rachunków za prąd dwa razy więcej, niż pierwotnie szacowano. Opłata mocowa wyniesie aż 76,2 zł w przeliczeniu na każdą pobraną megawatogodzinę energii. Pierwotnie dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe spodziewano się opłat na poziomie około 40 zł/MWh.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30 listopada 2020 r. wydał informację w sprawie wysokości opłaty mocowej na 2021 rok, w której określił wysokości stawek dla konkretnych grup odbiorców. W zależności od przedziału zużywanej energii dla gospodarstw domowych wartość opłaty wyniesie od 1,87 zł/miesięcznie do 10,46 zł/miesięcznie. Zostały wydzielone cztery grupy, dla których poziom opłaty mocowej wynosić będzie:

– dla zużycia poniżej 500 kWh energii elektrycznej – 1,87 zł;

– dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – 4,48 zł;

– dla zużycia powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej – 7,47 zł;

– dla zużycia powyżej 2800 kWh energii elektrycznej – 10,46 zł.

Dla odbiorców końcowych innych niż gospodarstwa domowe do rachunku za wykorzystaną energię elektryczną doliczone będzie 76,20 zł/MWh.

Przedsiębiorstwa takie jak fabryki, banki, ale również małe firmy czy samorządy i instytucje będą zmuszone do korekcji budżetu planowanego na rok 2021 rok. Warto zauważyć, że dla dużych firm takich jak sieci handlowe czy fabryki opłata ta może osiągnąć wysokość sumy sześciocyfrowej. Wzrost stawki najprawdopodobniej spowodowany jest m.in. panującą pandemią koronawirusa, przez którą krajowe zużycie energii elektrycznej spadło w porównaniu z poprzednimi latami. Przepisy określające sposób wyliczenia wysokości opłaty wskazują konieczność uwzględnienia „danych za ubiegły rok” co może dotyczyć zużycia zarówno za 2019 jak i za 2020 rok. Kalkulacja wynika z założeń zawartych w ustawie, gdzie przyjęte zostały konkretne wzory do obliczenia stawki. Możliwe jest także, że osoby decyzyjne Urzędu Regulacji Energetyki wzięły pod uwagę dane rozbieżne z tymi dostępnymi publicznie. Ponadto niewykluczone, że urzędnicy uwzględnili zapisy nieopublikowanej dotąd nowelizacji ustawy o rynku mocy.

Opłata mocowa będzie pobierana od stycznia 2021 r. Dla przedsiębiorstw naliczana będzie od każdej zużytej megawatogodziny w wybranych godzinach przypadających w szczytowym czasie zużycia mocy, czyli od 7:00 do 22:00. Opłata będzie obowiązywać w dni robocze – od poniedziałku do piątku, nie biorąc pod uwagę dni ustawowo wolnych.

Fotowoltaika a opłata mocowa

Duża część firm wyższe opłaty za energię elektryczną zacznie rekompensować, podnosząc ceny wyrobów i usług. Przedsiębiorstwa reprezentujące przemysł energochłonny (np. odlewnie, papiernie) skazane są na poniesienie dużych strat, ponieważ nie będą mogły podwyższyć ceny produktów, zachowując przy tym konkurencyjne ceny.

Wyjściem z tej sytuacji jest montaż instalacji fotowoltaicznej, co znacznie zmniejszy koszty za energię elektryczną, ponoszone przez firmy i osoby fizyczne. Prosumenci, których instalacja pokrywa sto procent zapotrzebowania na prąd, będą zwolnieni z opłaty, nie odczują także corocznych podwyżek cen energii.

Podstawą naliczanej kwoty dla firm jest ilość pobieranej z sieci energii elektrycznej. Godziny szczytu pokrywają się z godzinami najkorzystniejszej wydajności modułów fotowoltaicznych, a więc prosumenci, którzy pobierają prąd z sieci, zapłacą znacznie mniej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o własnej elektrowni słonecznej, skontaktuj się z nami! Doradcy firmy RAYHOLD pomogą dopasować instalację fotowoltaiczną do Twoich potrzeb.