loader

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że nabór wniosków o dotacje w III edycji programu „Mój Prąd” rozpocznie się 1 lipca 2021 r. i potrwa do 22 grudnia 2021 r. a także, że zostanie utrzymany przedział mocy zainstalowanej fotowoltaiki między 2 a 10 kW. Będą mogły ją uzyskać osoby, które zainwestowały w instalację fotowoltaiczną przed rozpoczęciem naboru.

Wiceprezes NFOŚiGW poinformował, że wnioskodawcy, którzy złożyli dokumenty w terminie drugiego naboru otrzymają dofinansowanie do instalacji, wykorzystującej energie słoneczną do wytwarzania prądu w ramach trzeciej edycji dotacji „Mój Prąd”.

Trzecia edycja dotacji prawdopodobnie będzie rozszerzona o możliwość dofinasowania inwestycji w rozwiązania, takie jak na przykład ładowarka elektryczna lub przydomowy magazyn energii. Na temat wysokości dotacji wiadomo jedynie, że będzie ona zależna od zakresu inwestycji. Jednak, szczegółowe informacja dotycząca kwoty nie została jeszcze opublikowana podobnie jak wysokość budżetu.

We wniosku będzie można uwzględnić wydatki poniesione po 1 lutym 2020 r. To oznacza, że osoby, które zdecydowały się na zakup instalacji fotowoltaicznej po 31 stycznia 2020 r. będą mogły skorzystać uprzednio z ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu podatkowym za rok 2020, a później skorzystać z dotacji „Mój Prąd 3.0”. Dzięki czemu koszt instalacji fotowoltaicznej pomniejszy się zarówno o dotacje z programu „Mój Prąd”
a także o ulgę termomodernizacyjną.

NFOŚiGW daje odpowiedź na pytania dotyczące ulgi termomodernizacyjnej oraz dotacji. Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot pieniędzy odliczonych w ramach ulgi za montaż instalacji fotowoltaicznej, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone od dochodu w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Warto również wspomnieć, że kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie, może być rozliczona w ciągu 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Szczegóły dotyczące budżetu oraz reszta szczegółów zostanie podana wkrótce.

Program „Czyste Powietrze” jest odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które oprócz inwestycji w instalację fotowoltaiczną, decydują się również na zmianę starych kotłów na urządzenia nowoczesne, spełniające najwyższe normy. Maksymalna kwota jaką można uzyskać w ramach dofinansowania wynosi 37 tys. zł.  

„Mój Prąd” niewątpliwie wpłynął na przestrzeni ostatnich lat na dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej  w Polsce. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 5 000 zł koszt przydomowej elektrowni znacznie spadał a okres zwrotu inwestycji skracał się.

Pod koniec 2020 roku w naszym kraju było ponad 450 tys. prosumentów. Według statystyk w 2020 r. przyłączono ponad 300 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a dla porównania w 2019 r. było to tylko 106 tys. Moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych w Polsce w lutym 2021 r. przekroczyła 4000 MW. Warto wspomnieć, że budżet II edycji wyniósł 1,1 mld złotych, dzięki czemu pozwolił na dofinansowanie 220 tys. gospodarstw.