loader

Ulga termomodernizacyjna, czyli jak odliczyć do 53 tys. zł od podatku dochodowego?

 

18 grudnia br. upływa termin nadsyłania wniosków do programu „Mój Prąd”, umożliwiającego otrzymanie dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej w wysokości 5 tys. zł. Kolejna edycja wystartuje najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach 2021 r., jednak nie podano jeszcze oficjalnej daty oraz warunków uczestnictwa. Chwilowy brak możliwości otrzymania dotacji nie zamyka jednak polskiemu prosumentowi drzwi do otrzymania preferencyjnych warunków cenowych na montaż instalacji fotowoltaicznej. Dzięki uldze termomodernizacyjnej istnieje bowiem możliwość odliczyć od podatku dochodowego panele fotowoltaicze, gdzie kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Zgodnie z art. 26h ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.2)) ulga termomodernizacyjna oznacza możliwość odliczenia od podstawy podatku dochodowego wydatków poniesionych m.in. na fotowoltaikę – koszt zarówno urządzeń jak i usług. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł jednorazowo.  

Ulgę termomodernizacyjną dokumentuje się w załączniku PIT-O oraz deklaracji podatkowej, wpisując do niej sumę odliczeń wykazanych w PIT-O.

Kto może odliczyć od podatku koszt montażu instalacji fotowoltaicznej od podatku?

Podatnicy bardzo często zastanawiają się, kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Od należnego podatku dochodowego kwotę przeznaczoną na instalację fotowoltaiczną mogą odliczyć jedynie osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem inwestycji. Istotnym jest, iż dotyczy to wyłącznie budynków już powstałych, a nie trwających projektów budowlanych.  Obiekt może być wolno stojący, jak i znajdować się w zabudowie bliźniaczej, grupowej lub szeregowej oraz musi konstrukcyjnie wykazywać samodzielność i służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Co ciekawe dopuszczalne jest posiadanie lokalu użytkowego, którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej domu oraz dwóch oddzielnych przestrzeni mieszkalnych. Daje to zatem możliwość oszczędzenia na rachunkach za prąd także osobom, które prowadzą własną działalność w swoim domu.

Ulga przysługuje osobom fizycznym rozliczającym się według skali podatkowej 18 i 32%, podatku liniowego lub ryczałtu. Należy pamiętać, że ulga termomodernizacyjna dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych zakończonego w przeciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Jeśli podatnik chce uzyskać zwrot podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej musi pamiętać
o dokumentach potwierdzających wydatki (fakturach), na podstawie których przyznawana jest ulga. 

panele fotowoltaiczne na dachu

Ile można odliczyć?

Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, jeżeli jednak kwota nie jest pokrywana w rocznym dochodzie podatnika, możliwe jest jej odliczenie w kolejnych latach – nie dłużej jednak niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Odliczenie montażu paneli fotowoltaicznych od podatku nie ogranicza się do jednej inwestycji. Gdy podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku domów, może odliczyć koszt poniesiony podczas realizacji od wszystkich montaży. W małżeństwach każdy z małżonków posiada limit 53 tys. zł oddzielnie.

Wysokość zwrotu jest związana z wysokością kosztów poniesionych przez podatnika na rzecz przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  oraz przedziału skali podatkowej, w której znajduje się osoba inwestująca. Skorzystanie z ulgi pozwala na obniżenie podatku dochodowego od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Ulga termomodernizacyjna a dotacje i kredyty

Zyski z ulgi mogą pobrać osoby, które zdobyły dopłatę w ramach programu „Mój Prąd” na montaż paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem. Jeśli jednak właściciel domu zainwestował w panele fotowoltaiczne i zarazem nie wziął udziału w programie rządowym „Mój Prąd”, może odliczyć montaż instalacji fotowoltaicznej od podatku. 

Należy pamiętać, że nie można odliczyć nieponiesionych wydatków. Kwota odliczenia od podatku zostanie pomniejszona o uzyskaną dotacje, na przykład z programu „Mój Prąd”. 

Bardzo często osoby decydujące się na inwestycje – montaż instalacji finansują w całości lub w części z pomocą kredytów lub pożyczek. Tym samym osoby te są obciążone tzw. ciężarem ekonomicznym, dlatego też dotyczy ich ulga podatkowa. 

Przykładowe odliczenie fotowoltaiki od podatku dochodowego

Pan Marek, jako Klient firmy RAYHOLD, zdecydował się na inwestycję w fotowoltaikę w styczniu 2020 roku i wydatki poniesione osiągnęły poziom 27,5 tys. zł. Z pomocą naszego doradcy złożył wniosek o dotację z programu „Mój Prąd”, ponieważ inwestycja została zakończona w trakcie trwającej edycji programu. Po uzyskaniu częściowego zwrotu kosztów – 5 tys. zł, obniżył rzeczywisty wydatek na montaż paneli fotowoltaicznych do 21,5 tys. zł (27,5 tys. zł – 5 tys. zł). Tą kwotę może odliczyć od podstawy podatkowej. Pan Marek płaci podatek w wysokości 18% i zaoszczędzi dzięki temu dodatkowe 3,9 tys. zł (kwota odliczona od podatku dochodowego). 

Firma RAYHOLD zapewnia bezpłatną pomoc w zakresie składania wniosków o dotację „Mój Prąd”, jak również prowadzi swoich Klientów przez proces uzyskania ulgi termomodernizacyjnej, a także dotacji z programu „Czyste Powietrze”. Ponadto w przypadku zainteresowania Klienta finansowaniem instalacji z kredytu, zapewniamy sprawne jego pozyskanie, przy współpracy z Santander Bank.

Zapraszamy do kontaktu!